SWFIS UŁ

Godło Polski
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UŁ

AKTUALNOŚCI

O nas

Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką pozawydziałową, realizującą obligatoryjne zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego.

Oferta Studium obejmuje 22 dyscypliny sportowe oraz prozdrowotne formy aktywności ruchowej, w tym zajęcia dla studentów anglojęzycznych.

Ponadto SWFiS zajmuje się organizacją i prowadzeniem zajęć specjalistycznych dla kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Pedagogika Sportu.

Ściśle współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS UŁ prowadząc treningi w sekcjach sportowych, które przygotowują studentów – sportowców do startów w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego.

SWFiS jest organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. Sportowych Juwenaliów oraz Sportowych Piątków.

Współpracując z Klubem Sportowym AZS Łódź SWFiS wspiera rozwój kariery naukowej i sportowej.

Kadra SWFiS UŁ to nauczyciele akademiccy i trenerzy wysokiej klasy w dyscyplinach olimpijskich.

POZNAJ NASZYCH PRACOWNIKÓW
Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

DYSCYPLINY

Brydż jest sportem o wiele bardziej towarzyskim i dynamicznym niż szachy, dlatego też dużo łatwiej trafia do szczerszego grona odbiorców. Pozwala rozwijać wiele umiejętności osobistych i interpersonalnych. Pobudza wyobraźnię, trenuje analityczne myślenie,  podnosi umiejętności planowania oraz podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Rozwija zdolność rozwiązywania problemów oraz wyciągania wniosków z zachowań innych ludzi. Uczy współpracy, opanowania oraz zdrowej rywalizacji.

Na poziomie mistrzowskim brydż jest bardzo wymagającą dyscypliną. Na poziomie amatorskim jest wspaniałą rozrywką i wciągającym sposobem spędzania wolnego czasu. Można go uprawiać niewielkim kosztem w domu, z rodziną i znajomymi. Swoje umiejętności można podnosić na lokalnych turniejach brydża sportowego, w których uczestniczyć może każdy chętny.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, ale szczególnie kierowane są  do studentów, którym stan zdrowia nie pozwala uczestniczyć w żadnych innych aktywnościach ruchowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zajęcia z brydża odbywają się w sali konferencyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na ul. Styrskiej 5.

Osoba prowadząca:

mgr Jarosław Niewiadomski

Grupa studentów ćwicząca na steperach
Studentki wykonujące wymachy rękami
Klaszczące studentki w ruchu
Grupa studentek powtarzające ruchy prowadzącej zajęcia
Ćwiczenia w takt muzyki przed lustrem

Zajęcia o wyjątkowo bogatej formule, zawierające szerokie spektrum ćwiczeń aerobowych, wzmacniających, rozciągających i relaksacyjnych, prowadzone przy muzyce z użyciem sprzętu, tj. stepów, hantli, obciążników, dużych piłek „FitBall”, eliptycznych piłek "OvoBall".

W programie zajęć przewidziana jest nauka podstawowych kroków aerobiku, powiązana z elementami rytmiczno – tanecznymi w formie układów choreograficznych, w tym także na stepach.

Forma TBC – Total Body Condition zakłada wszechstronne kształtowanie i wzmacnianie mięśni całego ciała z zastosowaniem nowoczesnych form ruchu.

 

Dodatkowo zajęcia wzbogacone są o zapoznanie studentów z prozdrowotnymi formami fitness: Zdrowy kręgosłup, Pilates, FitBall, OvoBall, Stretching, mającymi na celu zwiększenie siły i elastyczności mięśni, zapobieganie przykurczom i niwelowanie wszelkiego rodzaju bólów, zwłaszcza dotyczących kręgosłupa.


Dzięki tym formom możliwa jest poprawa zakresu ruchu, koordynacji oraz relaksacja.
 

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Odbywają się na profesjonalnych obiektach, salach zaopatrzonych w lustra i nagłośnienie: ul. Styrska 20/24 i ul. Matejki 21/23.

Osoby prowadzące:

mgr Urszula Lis

mgr Agnieszka Piasecka

Zajęcia adresowane są do osób z niepełnosprawnościami, z dużymi ograniczeniami ruchowymi, problemami zdrowotnymi i nie radzącymi sobie ze skutkami długotrwałego stresu; także dla osób zwolnionych z tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego (konieczne pisemne wskazanie lekarza). W programie zajęć najważniejszym elementem jest nauka technik relaksacyjnych i oddechowych, których celem jest wyciszenie, usunięcie napięć mięśniowych i przywrócenie równowagi psycho-fizycznej.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Odbywają się na ul. Matejki 21/23 i na ul. Styrskiej 20/24.

Osoba prowadząca:

mgr Monika Kulicka

Studentki ćwiczące na atlasie dla kobiet
Ćwiczenia na atlasie

Fitness to forma aktywności ruchowej, którą dzięki wymiernym korzyściom fizycznym, zdrowotnym, rekreacyjnym, można polecić wszystkim studentkom w UŁ.

CEL ZAJĘĆ: poprawa ogólnej sprawności fizycznej (motorycznej), a przede wszystkim wytrzymałości i siły, wzmocnienie kości i mięśni, zwiększenie zakresu ruchu, nauka doboru i prawidłowego wykonania ćwiczeń w celu ogólnego poprawienia sylwetki. Dodatkowo zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia modelujące sylwetkę, zwiększające jędrność i elastyczność mięśni. Do ćwiczeń wykorzystuje się hantle, obciążniki, skakanki, piłki FitBall, itp.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: zajęcia odbywają się w grupach z możliwością indywidualnego doboru ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania i możliwości ćwiczących.Prowadzący zajęcia czuwają nad organizacją zajęć, służąc pomocą, doradztwem i prawidłowym ich przebiegiem.

SYSTEM ZALICZEŃ: systematyczność uczestnictwa, aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia dedykowane są kobietom.

Odbywają się w dwóch salach, na ul. Styrskiej 20/24 i ul. Matejki 21/23. , które są profesjonalnie wyposażone pod kątem prowadzonych zajęć w:

- ergometry

- crossingi

- cykloergometry

- steppery

- atlas do ćw. siłowych dla kobiet.

Osoby prowadzące:

mgr Ewa Karolczyk

mgr Jolanta Motyl

mgr Beata Waszczykowska

mgr Piotr Jaworowicz

mgr Krzysztof Plesiewicz

mgr Agnieszka Domańska

Futsal to jedna z form zajęć wychowania fizycznego. Jest to propozycja zajęć dla osób, które interesują się piłką nożną halową lub piłką nożną na trawie i miały jakąkolwiek styczność z tą dyscypliną w przeszłości.

Podczas zajęć studenci mogą zapoznać się z techniką i taktyką gry w futsal, uczyć się techniki podań, przyjęć, uderzeń, zwodów, itd., poznawać specyfikę tej dyscypliny sportu.

Podczas tych zajęć będą mogły realizować się zarówno osoby słabiej, jak i bardziej zaawansowane technicznie.

Forma zaliczenia, to systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena podstawowych umiejętności technicznych.

Studentów trenujących piłkę nożną/futsal zapraszamy do uczestnictwa w sekcji tej dyscypliny przy Klubie Uczelnianym AZS UŁ i jednocześnie reprezentowania Uniwersytetu Łódzkiego na Mistrzostwach Polski.

Zajęcia dedykowane są mężczyznom.

Odbywają się na ul. Styrskiej 22/24 w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.

Osoba prowadząca:

mgr Piotr Korus

Ćwiczenia przy drabinkach
Studenci asystujący sobie przy ćwiczeniach

O tym, że ludzkie ciało jest stworzone do ruchu, wiadomo nie od dziś. Jednak tryb życia, jaki narzuca nam współczesny świat oraz wynalazki ułatwiające i uprzyjemniające egzystencję bardzo często sprawiają, że zaniedbujemy to, w co wyposażyła nas natura - aparat ruchu.

Skutki takiego stylu życia powodują osłabienie układów krążenia i oddechowego, spadek siły i elastyczności mięsni. Co prowadzi do ogólnego spadku sprawności fizycznej. Jednak najbardziej niekorzystnie wpływa to na kręgosłup. Jeżeli złe nawyki, czyli przyjmowanie nieprawidłowej postawy trwają latami, mogą spowodować nieodwracalne zmiany.

Dlatego warto nauczyć się nowych, zdrowotnych zwyczajów, które pomogą Ci zadbać siebie.

Polecamy zajęcia z gimnastyki zdrowotnej osobom:

o małej sprawności fizycznej (długa przerwa w zajęciach z wychowania fizycznego)
z wadami postawy (skoliozy, płaskostopie)
z wadami wzroku
z chorobami cywilizacyjnymi
po urazach i kontuzjach

Zajęcia odbywają się na bazie gimnastyki korekcyjnej w umiarkowanym tempie, ilość powtórzeń i częstotliwosć indywidualnie dopasowana do możliwości ćwiczącego. Sale gimnastyczne, przybory (piłki rehabilitacyjne, laski i hantle) oraz przyrządy dostosowane są do potrzeb gimnastyki korekcyjnej.

Można korzystać z indywidualnych zestawów ćwiczeń zleconych przez swojego lekarza. Podczas zajęć nie występują elementy tradycyjnej gimnastyki - przewroty w przód i w tył, mostki, stanie na rękach, stanie na głowie, przerzut bokiem.

Poprzez wprowadzenie ćwiczeń rozciągających, wzmacniających, elementów jogi i relaksacji, z wykorzystaniem różnorodnych przyborów, gimnastyka zdrowowtna poprawi Twoją sprawność fizyczną, koordynację ruchową, ruchomość kręgosłupa, ruchomość stawową, a także samopoczucie.

Warto przyjść na zajęcia i zrobić coś dla siebie - to nie takie trudne jak myślisz.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Odbywają się na ul. Styrska 20/24.

Osoby prowadzące:

mgr Dorota Czarniecka

mgr Iwona Kobierecka

mgr MIchał Chojecki

mgr Bogdan Kobierecki

mgr Leszek Piąstka

mgr Urszula Lis

mgr Jarosław Adamczyk

mgr Piotr Jaworowicz

Proponowane zajęcia służą propagowaniu zdrowego trybu życia, a więc połączeniu ćwiczeń fizycznych z przekazywaniem wiedzy dotyczącej prawidłowego sposobu odżywiania się.

Wbrew powszechnej opinii taki styl życia nie wymaga poświęcenia i wielu wyrzeczeń. Wystarczy w swoim codziennym harmonogramie wprowadzić kilka zmian, aby prawidłowo iść przez życie. Modyfikacje dotyczące naszego codziennego życia nie muszą być spektakularne. Zdecydowanie bardziej sprawdza się metoda małych kroczków.

Ciało ludzkie stworzone jest do ruchu. Jednakże obecnie zdobycze cywilizacji sprzyjają siedzącemu trybowi życia. Skutki tego prowadzą do osłabienia układów kostno-stawowego, mięśniowego, a także układów krążenia, oddechowego, a nawet układu trawienia. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość i wady postawy.

Zajęcia te proponowane są osobom o niskiej i średniej sprawności fizycznej. Będą oparte o ćwiczenia aerobowe oraz wzmacniające i modelujące różne partie mięśni. W czasie zajęć będzie przekazywana wiedza dotycząca podstawowych zasad zdrowego odżywiania się. Ćwiczenia odbywają się na sali wyposażonej w matę oraz różnoraki sprzęt do ćwiczeń fitnessowych.

Podstawowym celem zajęć będzie zmiana złych nawyków żywieniowych, stworzenie potrzeby aktywności fizycznej oraz umiejętność opracowywania własnego programu treningowego w oparciu o swoje potrzeby, zainteresowania z uwzględnieniem własnego  poziomu sprawności fizycznej.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Odbywają się na ul. Tamka 12, ul. Styrskiej 20/24 i na ul. Matejki 21/23.

Osoby prowadzące:

mgr Anna Jagiełło

mgr Leszek Piąstka

mgr Krzysztof Plesiewicz

mgr Dorota Czarniecka

mgr Elżbieta Nowak

 

Nordic Walking – marsz po zdrowie. „Marsz z kijkami” jest to sport uniwersalny, dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek oraz poziom wydolności i sprawności fizycznej.

Nordic Walking, w odróżnieniu od naturalnego marszu, „zmusza” do pracy prawie 90% mięśni człowieka, które poprzez cykliczny ruch są systematycznie rozciągane i wzmacniane. Dosyć prosta technika ruchu podczas marszu z kijkami, możliwość ciągłej regulacji intensywności, prosty sprzęt, wpływają korzystnie na uniwersalność oraz jego dostępność dla każdego. Jest to bezpieczna dla zdrowia forma ruchu.Jeżeli lubisz ruch na świeżym powietrzu, piesze wędrówki – to są to zajęcia dla Ciebie.Kijki służą do wielu kreatywnych gier, zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu.Zajęcia odbywają się w każdej porze roku. W przypadku pogody, która uniemożliwiłaby zajęcia na świeżym powietrzu, ćwiczenia odbywać się będą na sali gimnastyki zdrowotnej.Studium WFiS UŁ zabezpiecza kijki.„Wstań więc, jeśli od dłuższego czasu nic nie robisz. Idź na spacer. Lepiej przygotuj się na rundę z kijkami do Nordic Walking. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj, jak odrobina ruchu uruchamia w Tobie przypływ energii.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Odbywają się na ul. Styrska 20/24.

Osoba prowadząca:

mgr Iwona Kobierecka

ZZa siatki widać studentki z piłkami koszykowymi
Ujęcie z góry na salę
Studenci w grupie odbijają piłki

Tematyka zajęć w zakresie koszykówki:

·         Gry i zabawy ruchowe z elementami koszykówki

·         Nauka i doskonalenie kozłowania, ćwiczenia dryblingu

·         Gry i zabawy z kozłowaniem

·         Nauka i doskonalenie poruszania po boisku w ataku bez piłki i z piłką  (zmiany tempa i kierunku, zatrzymania)

·         Gry i zabawy doskonalące poruszanie po boisku z piłką i bez piłki

·         Nauka i doskonalenie podań i chwytów w miejscu

·         Nauka i doskonalenie podań w ruchu

·         Zabawy doskonalące chwyty i podania

·         Nauka i doskonalenie rzutów w różnej formie

·         Konkursy rzutowe

·         Nauka i doskonalenie podań w biegu zakończonych rzutem do kosza

·         Nauka i doskonalenie poruszania w obronie

·         Nauka i doskonalenie szybkiego ataku w przewadze 2-1, 3-1, 3-2

·         Nauka i doskonalenie zbiórki piłki z tablicy, zastawienie

·         Nauka i doskonalenie obrony indywidualnej gracza z piłką i bez piłki

·         Nauka i doskonalenie ataku 1x1 z piłka i bez piłki

·         Nauka i doskonalenie współdziałania zespołowego w ataku

·         Małe gry  1x1

·         Małe gry  2x2

·         Małe gry  3x3

·         Małe gry  4x4

·         Gra szkolna

·         Gra właściwa

·         Gra wg zasad koszykówki ulicznej (street basket) – turniej w grupie

·         Podstawowe przepisy gry w koszykówkę 

Forma zaliczenia:

·         Frekwencja na zajęciach

·         Aktywne uczestnictwo

·         Ocena podstawowych umiejętności technicznych z zakresu koszykówki.

Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich studentów.

Zajęcia odbywają się na ul. Styrskiej 22/24.

Osoby prowadzące:

mgr Michał Chojecki

mgr Piotr Zych

Ujęcie z góry na salę
W tle próba ścięcia piłki
Sala pełna studentów grających zespołowo

Piłka siatkowa należy obecnie do jednych z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na świecie.

Zaskakujące i pełne dynamiki akcje przy siatce, akrobatyczne ewolucje w grze obronnej oraz niepewność rezultatu do końcowego gwizdka sędziego sprawiają, że mecze piłki siatkowej są pięknym i emocjonującym widowiskiem. Gra w piłkę siatkową charakteryzuje się brakiem bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, krótkim kontaktem zawodnika z piłką, cyklicznymi zmianami ustawienia drużyny oraz ograniczonym czasem gry, wynikającym z zasady przyznawania punktów.Ważną cechą gry w piłkę siatkową jest zespołowość. Rozwija ona zamiłowanie do wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania swoich działań, przyjmowania odpowiedzialności, a tym samym do rozegrania każdej akcji z myślą o zespole.

Uczelnia nasza stwarza możliwość nauki i doskonalenia tej dyscypliny. Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli i trenerów na ładnej i dobrze wyposażonej hali sportowej. Hala ta jest częścią Centrum Sportu Uniwersytetu Łódzkiego, które znajduje się na terenie miasteczka akademickiego.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach piłki siatkowej i uzyskania zaliczenia jest Państwa akces, systematyczny udział oraz aktywność.

Program zajęć piłki siatkowej uwzględnia rozwój podstawowych cech motorycznych, naukę i doskonalenie elementów techniki oraz taktyki gry.

Zajęcia są dedykowane wszystkim studentom.

Odbywają się w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ na ul. Styrskiej 20/24. 

Osoby prowadzące zajęcia:

mgr Michał Chojecki

mgr Bogdan Kobierecki

mgr Krzysztof Mielczarek

mgr Jarosław Niewiadomski

Widok z góry na pływalnię
Przygotowanie do skoku do wody
osoba z deską ucząca się pływać

Dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się pływać od podstaw lub pływają bardzo słabo jednym stylem oraz dla chcących doskonalić swoje umiejętności pływackie. Zajęcia prowadzone są w grupach 15 osobowych i są dostosowane do możliwości ćwiczących.

Na zajęciach wprowadzamy także gry i zabawy (np.piłka wodna, koszykówka wodna), naukę swobodnego nurkowania, naukę nawrotów i skoków do poszczególnych stylów pływackich oraz dla b.dobrze pływających elementy ratownictwa wodnego.

 Zajęcia odbywają się na nowoczesnej pływalni Centrum Wychowani Fizycznego i Sportu Uniwersytetu  Łódzkiego na ul. Styrskiej 20/24.

Gwarantujemy, że nauczysz się pływać!

Osoby prowadzące zajęcia:

mgr Anna Milczarek

mgr Piotr Antoniak

mgr Andrzej Doniecki

mgr Piotr Jaworowicz

mgr Krzysztof Mielczarek

mgr Krzysztof Plesiewicz

Ratownictwo wodne jest przedmiotem realizowanym w ramach wychowania fizycznego, ma on na celu przybliżenie zagadnienia polegającego na organizowaniu i udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.

Zajęcia te dedykowane są wszystkim dobrze pływającym studentom.

Odbywają się na ul. Styrskiej 20/24.

Osoba prowadząca:

mgr Piotr Jaworowicz

Studentki walczące na matach
Prowadząca zajęcia instruuje studentki

Samoobrona to propozycja dla osób, które interesują się różnymi sztukami i sportami walki oraz systemami samoobrony. Podczas zajęć studenci mogą zapoznać się z technikami charakterystycznymi przede wszystkim dla japońskich sztuk walki, takich jak ju jitsu, karate, judo, aikido, ale także z podstawowymi elementami boksu, muay thay i kick boxingu. Ucząc się technik dźwigni, uderzeń, kopnięć, a także padów i rzutów studenci mają możliwość poznać elementy właściwe dla różnych systemów walki i w przyszłości świadomie wybrać taki, którym chcieliby się zajmować, dostosowując go do własnych zainteresowań oraz możliwości psycho-ruchowych.

Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający uczestnictwo w nich osobom, które nie miały wcześniej kontaktu ze sztukami walki ani innymi formami aktywności ruchowej.

Techniki zostały tak dobrane, by były skuteczne w wykonaniu osób różnej płci i o różnych warunkach fizycznych, stosunkowo łatwe w nauczaniu i niewymagające szczególnych predyspozycji. Podczas tych zajęć będą mogły realizować się zarówno osoby, które szukają sposobu na samodoskonalenie, a także te, które lubią rywalizację. Duża ilość ćwiczeń kształtujących wszystkie cechy fizyczne pomaga w opanowaniu technik walki oraz wpływa na poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Doskonalenie technik walki rozwija zwinność, szybkość, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, koncentrację, wytrwałość i odporność na stres.Zajęcia z samoobrony odbywają się na sali profesjonalnie przygotowanej do tego celu. Sala na ul. Tamka 12 wyposażona jest w matę (tatami) oraz w sprzęt ułatwiający naukę technik walki (miękkie materace, tarcze do ćwiczenia uderzeń, drabinki).

Prowadzący to trenerzy posiadający wysokie stopnie szkoleniowe w japońskich sztukach walki oraz wieloletnie doświadczenie:

mgr Anna Jagiełło

mgr Leszek Piąstka

mgr Krzysztof Plesiewicz

 

Na pierwszym planie sprzęt do ćwiczeń
Student ćwiczący na brzuchu
Widok na salę ćwiczeń ze studentami w tle

Dlaczego warto chodzić na siłownię i uprawiać kulturystykę?

Kulturystyka rozwinęła się jako sport wpływający na poprawę wizerunku i piękną sylwetkę.
Ładny wygląd nadal jest jedną z podstawowych korzyści, ale obecnie nie ma wątpliwości co do tego, że ćwiczenia siłowe są także ważnym czynnikiem w dążeniu do zachowania dobrego stanu zdrowia.

Treningi na siłowni są jedną z najlepszych form aktywności fizycznej i dlatego można je bez najmniejszych skrupułów polecić wszystkim studentom.

Wymierne korzyści fizyczne, które można osiągnąć dzięki ćwiczeniom na siłowni to:

poprawna jędrność i gibkość ciała

zdrowe, bardziej dotlenione serce

wzmocnienie kości i mięśni

poprawa jakości życia dzięki mocniejszym mięśniom

zmniejszenie poziomu tkanki tłuszczowej a zwiększenie mięśniowej i tym samym szybszy metabolizm

odprężenie psychiczne po stresującej nauce

Inne korzyści z uczęszczania na siłownie to możliwość zdobycia nowych interesujących znajomości - ludzi pasjonatów.

Zajęcia odbywają się na ul. Styrskiej 20/24.

Osoby prowadzące zajęcia:

mgr Michał Chojecki

mgr Piotr Jaworowicz

mgr Krzysztof Mielczarek

mgr Leszek Piąstka

mgr Agnieszka Domańska

 

Tenis stołowy powstał w XIX wieku w Anglii. Od początku powstania dyscyplina ta uprawiana była w szkołach, uczelniach, domach kultury czy świetlicach. Jest to gra dla każdego bez względu na wiek, płeć i rozwój motoryczno-ruchowy. Daje możliwość rozwoju sprawności motorycznej i intelektualnej.

Zajęcia w naszej uczelni prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich w dobrze przygotowanej sali, na profesjonalnym sprzęcie do tenisa stołowego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i uzyskaniu zaliczenia jest Państwa akces, średnia sprawność fizyczna, aktywność oraz systematyczne uczęszczanie na zajęcia. Program zajęć uwzględnia doskonalenie techniki oraz taktyki gry w tenisa stołowego.

Zajęcia odbywają się na ul. Tamka 12.

Osoby prowadzące zajęcia:

mgr Jarosław Adamczyk

mgr Piotr Korus

Studenci ćwiczący na specjalistycznym sprzęcie
Na pierwszym planie studentka na bieżni
łóżko do rehabilitacji

Do tych grup  zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami oraz wszystkich studentów z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami słuchu bądź wadami wzroku, niepozwalającymi uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach ruchowych; a także osoby, które z innych powodów zwolnione były z zajęć wychowania fizycznego.

Studentów, którzy ulegli urazom, wypadkom, przygotowywanymi do operacji bądź po operacjach narządu ruchu zachęcamy również do uczestnictwa w zajęciach w grupach wychowania fizycznego dla osób z problemami zdrowotnymi.

Nie ulegaj stereotypom, każdy może ćwiczyć!!!

Postaramy się pomóc Ci i dostosujemy intensywność i rodzaj ćwiczeń do Twoich indywidualnych możliwości.

Po wyznaczeniu programu ćwiczeń istnieje możliwość dopasowania godzin zajęć do indywidualnych potrzeb oraz zamiany rodzaju ćwiczeń, np. przejścia z ćwiczeń rehabilitacyjnych na pływanie lecznicze po konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia prowadzi specjalistka z tego zakresu: mgr fizjoterapii Monika Kulicka.

Zajęcia odbywają się na specjalnie przystosowanej sali (sanitariaty, podjazdy itp.) na ul. Styrskiej 20/24. Sala ta wyposażona jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, a także sprzęt do ogólnego usprawniania ruchowego, poprawy siły mięśni, wydolności, sylwetki.

Zapisy do grup odbywać się będą poprzez rejestrację żetonową na zajęcia (dla osób uprawnionych do rejestracji), a także przez kontakt mailowy lub osobisty z mgr M. Kulicką.

Joga – najstarsza forma ruchu wywodząca się z Indii, mająca ponad 2 tys letnią tradycję. Zajęcia przewidują naukę podstawowych pozycji (asan), naukę oddechu (pranayama) i różnych form relaksacji.

Ćwiczenia jogi usprawniają wszechstronnie całe ciało, wzmacniają stawy zwiększając ich zakres ruchu, uelastyczniają i wysmuklają mięśnie, zapobiegają nadmiernym przeciążeniom niwelując dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa. Regularne ćwiczenia jogi harmonizują całe ciało pod względem fizycznym, fizjologicznym i psychicznym.

W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby bez względu na poziom sprawności.

W czasie zajęć używamy pomocy (paski, klocki, koce) dla osób mających ograniczenia ruchowe. Końcowa część zajęć przeznaczona jest na relaksację, której celem jest wyciszenie, zregenerowanie całego ciała po wysiłku.

Zajęcia odbywają się na ul. Styrskiej 20/24 i ul. Matejki 21/23.

Osoby prowadzące zajęcia:

mgr Jolanta Motyl

mgr Beata Waszczykowska

mgr Elżbieta Nowak

OBIEKTY I PLANY ZAJĘĆ

Adres obiektu:
Łódź, ul. Styrska 20/24

Plan zajęć na sali: Centrum Sportu UŁ - hala
 

Poniedziałek    
Siatkówka

10:30 - 12:00 mgr Bogdan Kobierecki

10:30 - 12:00 mgr Jarosław Niewiadomski

12:00 - 13:30 mgr Jarosław Niewiadomski

12:00 - 13:30 mgr Bogdan Kobierecki

15:30 - 17:00 mgr Krzysztof Mielczarek

 

Koszykówka
10:30 - 12:00 mgr Elżbieta Nowak

12:00 - 13:30 mgr Michał Chojecki

15:30 - 17:00 mgr Michał Chojecki

17:00 - 18:30 mgr Michał Chojecki

 

Wtorek    
Futsal
12:30 - 14:00 mgr Piotr Korus

 

Siatkówka

8:00 - 9:30 mgr Jarosław Niewiadomski

9:30 - 11:00 mgr Jarosław Niewiadomski

9:30 - 11:00 mgr Bogdan Kobierecki

11:00 - 12:30 mgr Bogdan Kobierecki

14:00 - 15:30 mgr Piotr Jaworowicz

15:30 - 17:00 mgr Jarosław Niewiadomski

 

Środa   
Futsal
16:00 - 17:30 mgr Piotr Korus

 

Siatkówka

10:30 - 12:00 mgr Jarosław Niewiadomski

 

Czwartek   

Siatkówka

12:00 - 13:30 mgr Jarosław Niewiadomski

12:00 - 13:30 mgr Bogdan Kobierecki

 

Piątek   

Siatkówka

10:30 - 12:00 mgr Bogdan Kobierecki

10:30 - 12:00 mgr Jarosław Niewiadomski

12:00 - 13:30 mgr Jarosław Niewiadomski

14:00 - 15:30 mgr Piotr Jaworowicz

17:00 - 18:30 mgr Elżbieta Nowak

18:30 - 20:00 mgr Elżbieta Nowak

 

Koszykówka
7:30 - 9:00 mgr Piotr Zych

13:30 - 15:00 mgr Michał Chojecki

17:00 - 18:30 mgr Michał Chojecki

widok na tablicę informacyjną z temperaturą wody i powietrza
pływalnia z góry

Adres obiektu:
Łódź, ul. Styrska 20/24
Nowoczesna pływalnia o wymiarach:
•    długość - 25m
•    szerokość - 15m
•    torów - 6
•    temperatura powietrza i wody - 28 stopni

Plan zajęć na sali: Centrum Sportu UŁ - pływalnia


Poniedziałek    
Ratownictwo wodne
11:00 - 12:30 mgr Piotr Jaworowicz


Pływanie (nauka, doskonalenie)
8:00 - 9:30 mgr Piotr Jaworowicz

9:30 - 11:00 mgr Piotr Jaworowicz

12:30 - 14:00 mgr Piotr Antoniak

12:30 - 14:00 mgr Anna Milczarek

14:00 - 15:30 mgr Anna Milczarek

15:30 - 17:00 mgr Anna Milczarek

17:00 - 18:30 mgr Anna Milczarek

 

Wtorek    
Pływanie (nauka, doskonalenie)

14:00 - 15:30 mgr Anna Milczarek

 

Środa    
Pływanie (nauka, doskonalenie)

16:15 - 17:45 mgr Anna Milczarek

 

Czwartek    
Pływanie (nauka, doskonalenie)

8:00 - 9:30 mgr Anna Milczarek

9:30 - 11:00 mgr Anna Milczarek

9:30 - 11:00 mgr Piotr Antoniak

11:00 - 12:30 mgr Anna Milczarek

11:00 - 12:30 mgr Piotr Antoniak

 

Piątek    
Pływanie (nauka, doskonalenie)

8:00 - 9:30 mgr Piotr Antoniak

9:30 - 11:00 mgr Piotr Antoniak

11:00 - 12:30 mgr Piotr Antoniak

17:00 - 18:30 mgr Piotr Jaworowicz

sala z matami i lustrami
sala z przyrządami do ćwiczeń

Adres obiektu:
Łódź, ul. Styrska 20/24

Plan zajęć na sali: Centrum Sportu UŁ - poziom -1: Sala kulturystyki, Sala fitness

 

Poniedziałek    
Siłownia męska

7:30 - 9:00 mgr Pior Zych

9:00 - 10:30 mgr Pior Zych

10:30 - 12:00 mgr Pior Zych

12:00 - 13:30 mgr Krzysztof Mielczarek

13:30 - 15:00 mgr Krzysztof Mielczarek

15:00 - 16:30 mgr Leszek Piąstka

17:00 - 18:30 mgr Krzysztof Mielczarek

 

Fitness

7:30 - 9:00 mgr Elżbieta Nowak

10:30 - 12:00 mgr Leszek Piąstka

12:00 - 13:30 mgr Ewa Karolczyk

14:30 - 16:00 mgr Ewa Karolczyk

16:30 - 18:00 mgr Ewa Karolczyk

 

Wtorek    
Siłownia męska

9:30 - 11:00 mgr Krzysztof Mielczarek

11:00 - 12:30 mgr Krzysztof Mielczarek

12:30 - 14:00 mgr Krzysztof Mielczarek

15:30 - 17:00 mgr Piotr Jaworowicz

 

Fitness

8:00 - 9:30 mgr Monika Źródlewska

9:30 - 11:00 mgr Monika Źródlewska

12:00 - 13:30 mgr Ewa Karolczyk

13:30 - 15:00 mgr Ewa Karolczyk

15:00 - 16:30 mgr Ewa Karolczyk

16:30 - 18:00 mgr Ewa Karolczyk

 

Środa    

Siłownia męska

11:30 - 15:00 mgr Leszek Piąstka

13:30 - 15:00 mgr Piotr Jaworowicz

15:00 - 16:30 mgr Krzysztof Mielczarek

 

Fitness

8:30 - 10:00 mgr Leszek Piąstka

10:30 - 12:00 mgr Monika Źródlewska

13:00 - 14:30 mgr Monika Źródlewska

15:30 - 17:00 mgr Ewa Karolczyk

 

Czwartek    

Siłownia męska

9:30 - 11:00 mgr Krzysztof Mielczarek

11:00 - 12:30 mgr Krzysztof Mielczarek

12:30 - 14:00 mgr Krzysztof Mielczarek

 

Fitness

8:00 - 9:30 mgr Ewa Karolczyk

9:30 - 11:00 mgr Ewa Karolczyk

11:00 - 12:30 mgr Ewa Karolczyk

12:30 - 14:00 mgr Ewa Karolczyk

 

Piątek    

Siłownia męska

10:30 - 12:00 mgr Leszek Piąstka

12:00 - 13:30 mgr Michał Chojecki

15:30 - 17:00 mgr Krzysztof Mielczarek

17:00 - 18:30 mgr Krzysztof Mielczarek

 

Fitness

9:00 - 10:30 mgr Dorota Czarniecka

10:30 - 12:00 mgr Dorota Czarniecka

12:00 - 13:30 mgr Dorota Czarniecka

15:30 - 17:00 mgr Piotr Jaworowicz

Adres obiektu:
Łódź, ul. Styrska 20/24

Plan zajęć na sali: Centrum Sportu UŁ - galeria

Poniedziałek    

Gimnastyka zdrowotna

7:30 - 9:00 mgr Iwona Kobierecka

9:00 - 10:30 mgr Dorota Czarniecka

10:30 - 12:00 mgr Dorota Czarniecka

12:00 - 13:30 mgr Leszek Piąstka

13:30 - 15:00 mgr Leszek Piąstka

17:00 - 18:30 mgr Dorota Czarniecka

 

Wtorek    

Gimnastyka zdrowotna

7:30 - 9:00 mgr Iwona Kobierecka

10:00 - 11:30 mgr Urszula Lis

11:30 - 13:00 mgr Monika Źródlewska

13:00 - 14:30 mgr Monika Źródlewska

14:30 - 16:00 mgr Monika Źródlewska

 

Środa    
Gimnastyka zdrowotna

10:00 - 11:30 mgr Leszek Piąstka

11:30 - 13:00 mgr Monika Źródlewska

16:30 - 18:00 mgr Krzysztof Mielczarek

 

Czwartek    

Fitness

7:30 - 9:00 mgr Agnieszka Piasecka

9:00 - 10:30 mgr Agnieszka Piasecka

 

Gimnastyka zdrowotna

11:00 - 12:30 mgr Dorota Czarniecka

12:30 - 14:00 mgr Dorota Czarniecka


Piątek   

Gimnastyka zdrowotna

7:30 - 9:00 mgr Iwona Kobierecka

9:00 - 10:30 mgr Urszula Lis

10:30 - 12:00 mgr Urszula Lis

12:00 - 13:30 mgr Urszula Lis

13:30 - 15:00 mgr Urszula Lis

Adres obiektu:
Łódź, ul. Styrska 20/24

Plan zajęć na sali 7:
 

Poniedziałek    

Ćwiczenia relaksacyjne

7:30 - 9:00 mgr Dorota Czarniecka

15:00 - 16:30 mgr Monika Kulicka

 

Nordic Walking

9:00 - 10:30 mgr Iwona Kobierecka

10:30 - 12:00 mgr Iwona Kobierecka

 

Wychowanie fizyczne z elementami yogi
12:00 - 13:30 mgr Elżbieta Nowak

 

Gimnastyka zdrowotna
13:30 - 15:00 mgr Dorota Czarniecka

 

Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
16:30 - 18:00 mgr Monika Kulicka

 

Wtorek    

Ćwiczenia relaksacyjne

8:00 - 9:30 mgr Urszula Lis

 

Nordic Walking

9:00 - 10:30 mgr Iwona Kobierecka

10:30 - 12:00 mgr Iwona Kobierecka

 

Czwartek    

Ćwiczenia relaksacyjne

8:00 - 9:30 mgr Dorota Czarniecka

 

Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
9:30 - 11:00 mgr Dorota Czarniecka

 

Wychowanie fizyczne z elementami yogi
11:00 - 12:30 mgr Elżbieta Nowak

12:30 - 14:00 mgr Elżbieta Nowak

 

Piątek    

Ćwiczenia relaksacyjne

7:30 - 9:00 mgr Dorota Czarniecka

 

Nordic Walking

9:00 - 10:30 mgr Iwona Kobierecka

10:30 - 12:00 mgr Iwona Kobierecka

Adres obiektu:
Łódź, ul.Styrska 5


Plan zajęć na sali 7

 

Wtorek    
Brydż
11:00 - 12:30 mgr Jarosław Niewiadomski


Czwartek    
Brydż
10:15 - 11:45 mgr Jarosław Niewiadomski

 

Piątek    
Brydż
13:45 - 15:15 mgr Jarosław Niewiadomski

Adres obiektu:
Łódź, ul. Matejki 21/23

Plan zajęć na sali:
 

Poniedziałek    

Gimnastyka zdrowotna
8:30 - 10:0
mgr Urszula Lis

10:00 - 11:30 mgr Urszula Lis

 

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
11:30 - 13:00 mgr Urszula Lis

13:00 - 14:30 mgr Urszula Lis

 

Wtorek    
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
13:30 - 15:00 mgr Agnieszka Piasecka

15:00 - 16:30 mgr Agnieszka Piasecka

16:30 - 18:00 mgr Agnieszka Piasecka

 

Czwartek    
Gimnastyka zdrowotna
8:00 - 9:30 mgr Urszula Lis

9:30 - 11:00 mgr Urszula Lis

 

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

11:00 - 12:30 mgr Urszula Lis

12:30 - 14:00 mgr Urszula Lis

 

Piątek    
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

16:00 - 17:30 mgr Agnieszka Piasecka

17:30 - 19:00 mgr Agnieszka Piasecka

 

Sala gimnastyczna z drabinkami
Sala do ćwiczeń ze sprzętem
Maty przy ścianie z judoką

Adres obiektu:
Łódź, ul. Tamka 12

Plan zajęć na sali:
 

Poniedziałek    
Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki

10:30 - 12:00 mgr Anna Jagiełło

15:00 - 16:30 mgr Anna Jagiełło

 

Samoobrona
12:00 - 13:30 mgr Anna Jagiełło

13:30 - 15:00 mgr Anna Jagiełło

 

Tenis stołowy
7:30 - 9:00 mgr Piotr Korus

9:00 - 10:30 mgr Piotr Korus

10:45 - 12:15 mgr Jarosław Adamczyk

12:15 - 13:45 mgr Jarosław Adamczyk

13:45 - 15:15 mgr Piotr Korus

15:15 - 16:45 mgr Piotr Korus

 

Wtorek    

Samoobrona

12:00 - 13:30 mgr Leszek Piąstka

 

Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki

13:30 - 15:00 mgr Leszek Piąstka

 

Tenis stołowy

10:30 - 12:00 mgr Jarosław Adamczyk

 

Środa    

Samoobrona
11:00 - 12:30 mgr Anna Jagiełło

 

Tenis stołowy

14:15 - 15:45 mgr Jarosław Adamczyk

 

Czwartek    
Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki

9:00 - 10:30 mgr Anna Jagiełło

 

Samoobrona

7:30 - 9:00 mgr Anna Jagiełło

10:30 - 12:00 mgr Anna Jagiełło

 

Tenis stołowy

9:30 - 11:00 mgr Jarosław Adamczyk

11:00 - 12:30 mgr Jarosław Adamczyk

12:30 - 14:00 mgr Jarosław Adamczyk

 

Piątek    
Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki

9:00 - 10:30 mgr Anna Jagiełło

 

Samoobrona
7:30 - 9:00 mgr Anna Jagiełło

10:30 - 12:00 mgr Anna Jagiełło

 

Wychowanie fizyczne z elementami yogi

13:30 - 15:00 mgr Elżbieta Nowak

15:00 - 16:30 mgr Elżbieta Nowak

 

Tenis stołowy

7:30 - 9:00 mgr Piotr Korus

9:00 - 10:30 mgr Piotr Korus

10:45 - 12:15 mgr Jarosław Adamczyk

12:15 - 13:45 mgr Jarosław Adamczyk

14:30 - 16:00 mgr Jarosław Adamczyk

16:00 - 17:30 mgr Jarosław Adamczyk

17:30 - 19:00 mgr Jarosław Adamczyk

 

Adres obiektu:
Łódź, ul. Lumumby 22/26

Plan zajęć na sali: Akademicki Związek Sportowy - hala lekkoatletyczna

Poniedziałek    

Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki

12:30 - 14:00 mgr Monika Źródlewska

14:00 - 15:30 mgr Monika Źródlewska

Adres obiektu:
Łódź, ul. 6-go Sierpnia 60

Plan zajęć na hali sportowej UMED

Poniedziałek    

Ćwiczenia relaksacyjne

7:30 - 9:00 mgr Monika Kulicka

 

Czwartek    

Ćwiczenia relaksacyjne

7:30 - 9:00 mgr Monika Kulicka

 

Gimnastyka zdrowotna

9:00 - 10:30 mgr Monika Kulicka

OFERTA DLA STUDENTÓW-SPORTOWCÓW

Program Studia i Sport w UŁ

Uniwersytet Łódzki wprowadził program dwutorowej kariery dla sportowców, którzy kształcą się na naszej uczelni. Zapewni on młodym zawodnikom z #UniLodz większą elastyczność przy planowaniu zajęć, co umożliwi rozwijanie kariery sportowej bez uszczerbku dla procesu dydaktycznego.

https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/aktualnosci/szczegoly/program-studia-i-sport-w-ul

 

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, których podział będzie uzależniony od planowanego harmonogramu. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku.

Narodowa Reprezentacja Akademicka - IV - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Klub Uczelniany UŁ AZS

Pływanie, judo, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, trójbój siłowy, żeglarstwo, karate... KU AZS (Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy) Uniwersytetu Łódzkiego oferuje treningi w tylu dyscyplinach, że wymieniać moglibyśmy jeszcze dłuuugo! A do tego turnieje gry w kręgle i rozgrywki FIFA. Jest w czym wybierać.  

https://www.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/spolecznosc/azs#c6741

WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dla studentów z niepełnosprawnościami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ proponuje nastepujące dyscypliny:

  • siatkówka na siedząco
  • wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
  • pływanie korekcyjne
  • ćwiczenia relaksacyjne
  • brydż

oraz

sekcję sportową dla osób z niepełnosprawnościami

poniedziałek 15.00 - 17.00 pływanie, siłownia

wtorek, czwartek 17.00 - 20.00 hala gier zespołowych

Zajęcia odbywają się w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, ul. Styrska 20/24.

Zapisy i informacje: mgr Piotr Jaworowicz 

e-mail: piotr.jaworowicz@uni.lodz.pl

 

Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnosciami W SWFiS UŁ: mgr Monika Kulicka