strona główna

 

Witamy na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 Witamy na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego.
Na naszej
stronie możecie znaleźć wiele przydatnych informacji o zajęciach odbywających się w ramach  wychowania fizycznego na naszej uczelni. Znajdziecie również informacje o prowadzących zajęcia, obiektach, w których odbywa się wychowanie fizyczne i dyscyplinach jakie daje Wam do wyboru Studium. Na stronie są także informacje o naszych pracownikach i kierownictwie oraz historii Studium

Zobacz koniecznie filmową wizytówkę Studium:

http://www.youtube.com/watch?v=FzofPs5dAoI&list=UUq_r_XZk2DQxrsKcsa2pqSQ

 

 


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nieczynne do odwołania

Zachęcamy do kontaktu mailowego:

studiumwfis@uni.lodz.pl

 


UWAGA STUDENCI!

SWFiS UŁ planuje w połowie maja rozpoczęcie zaliczeń wychowania fizycznego

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI (wersja POL i ver. ENG)

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego!

 

            Nasza oferta kierowana jest dla wszystkich studentów:

- studiów pierwszego stopnia,

- studiów drugiego stopnia,

- studiów doktoranckich,

- Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

- programu Erasmus,

którzy jednocześnie posiadają ważną legitymacją ISIC AZS (szczegóły wyrobienia legitymacji na stronie http://azs.uni.lodz.pl/ - zakładka „Inne”- legitymacja AZS)

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych organizowanych przez SWFiS. Wszyscy studenci mogą zapisać się do istniejących grup wychowania fizycznego 17 specjalności i brać udział w zajęciach. W każdej grupie przewidujemy od 2 do 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zajęcia są bezpłatne!

Lista wszystkich grup w okresie rejestracji będzie dostępna na stronie https://ul.uni.lodz.pl,

a po zakończeniu rejestracji – na stronie www.swfis.uni.lodz.pl w zakładce „Plan zajęć”.

            Student wyrażający chęć uczestnictwa w tych zajęciach powinien bezpośrednio zgłosić się do osoby prowadzącej wybraną grupę wraz z legitymacją studencką i legitymacją ISIC AZS.

Zapraszamy!

 

 

Sports, recreation and health activities for all students of University of Lodz!

Our offer is addressed to all students:
- studies of the first degree,
- studies of the second degree,
- doctoral studies,
- Study of the Polish Language for Foreigners,
- the Erasmus program,
who also have a valid identification card ISIC AZS (all details how to do the card on http://azs.uni.lodz.pl/ - bookmark "Other" - card AZS)

We offer the opportunity to participate in sport-recreational and pro-health activities organized by SWFiS. All students can enroll in already existing physical education groups of 17 specializations and take part in classes. In each group we provide from 2 to 5 places. The order of applications decides! Classes are free!

The list of all groups in the registration period will be available on https://ul.uni.lodz.pl,
and after registration - on www.swfis.uni.lodz.pl in the "Timetable" bookmark.
A student who would like to participate in these classes should directly report to the person running the selected group with student ID and card ISIC AZS.

Join us !