strona główna  »  kierownictwo
  

 


     

 

 Kierownik SWFiS:

mgr Leszek Piąstka

 

 

 

Dyżur:

 

 Dyżur:

 


 

Czwartek          10:45 - 11:45

                     


 

 Z-ca Kierownika ds. Dydaktyki:

mgr Anna Jagiełło 

 
   

Dyżur:

 Czwartek          11:00 - 12:00


A

 

  

 Z-ca Kierownika ds. Sportu:

mgr Andrzej Doniecki 

 
   

 

Dyżur:

 


 

 

Czwartek          11:15 - 12:15

Piątek                 10:00 - 11:00