strona główna  »  kierownictwo
  

 


     

 

 Kierownik SWFiS:

mgr Leszek Piąstka

 

 

 Dyżur:


 

Czwartek            11:30 - 12:30


 
                     


 

 Z-ca Kierownika ds. Dydaktyki:

mgr Anna Jagiełło 

 
   

Dyżur:


 

Czwartek            12:15 - 13:15 


A

 

  

 Z-ca Kierownika ds. Sportu:

mgr Andrzej Doniecki 

 
   

 Dyżur:

 

 

Czwartek            12:15 - 13:15