strona główna  »  kierownictwo
  

 


     

 

 Kierownik SWFiS:

mgr Leszek Piąstka

 

 

 Dyżur:


 


Poniedziałek          12:00 - 13:00

Czwartek              11:30 - 12:30 

 
                     


 

 Z-ca Kierownika ds. Dydaktyki:

mgr Anna Jagiełło 

 
   

Dyżur:


 

Poniedziałek          12:00 - 13:00

Czwartek              11:30 - 12:30

 


A

 

  

 Z-ca Kierownika ds. Sportu:

mgr Andrzej Doniecki 

 
   

 Dyżur:

 

 

Środa                   11:00 - 12:00

 

Czwartek              11:30 - 12:30