strona główna  »  aktualności  »  aktualności
Rejestracja na zajęcia wf
Data publikacji: 13.02.2018

 

 

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają się 19 lutego 2018 r.

pomimo, że rejestracja na zajęcia trwa dłużej

 

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

na semestr letni 2017/2018

rozpocznie się 5 lutego 2018 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 28 lutego 2018 r. do godz. 24.00

Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych I  i II stopnia w wymiarze 30 godzin oraz dla jednolitych studiów magisterskich w wymiarze 60 godzin.

Studenci jednolitych studiów magisterskich po semestrze zimowym rejestrują się ponownie na zajęcia w semestrze letnim. Mają prawo zmienić dyscyplinę.

STUDENCIE!

SPRAWDŹ W PROGRAMIE STUDIÓW NA KTÓRYM ROKU I W KTÓRYM SEMESTRZE ZAPLANOWANO DLA CIEBIE ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAPISZ SIĘ NA TE ZAJĘCIA TYLKO WTEDY, KIEDY ONE OBOWIĄZUJĄ.

 

1.   Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe.

2.   Odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

3.               Każdy wydział lub kierunek ma w planie zajęć czas zarezerwowany na wychowanie fizyczne (patrz niżej). Wskazane jest, aby studenci zapisywali się na zajęcia w zarezerwowanym dla ich kierunku przedziale czasowym.

Jeżeli student  zna swój plan zajęć i wie, że ma wolny czas poza zarezerwowanym przedziałem czasowym dla swojego kierunku, to może wybrać zajęcia wychowania fizycznego także w odpowiadającym mu innym terminie.

 

4.  Rejestracją nie są objęci studenci kierunku Turystyka i Rekreacja

 

            

NIE KORZYSTAJĄ Z REJESTRACJI ŻETONOWEJ. 

 

UWAGA

1.      Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku tego samego stopnia, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym, ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie.

NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA.

 

Zaliczenie wychowania fizycznego na studiach I stopnia nie zwalnia z obowiązku realizowania zajęć na studiach II stopnia.

2.  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ odstępuje od zaliczenia przedmiotu „wychowanie fizyczne” zwolnieniem lekarskim. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.

 Proponujemy wybór jednej z 22 form aktywności fizycznej, poczynając od intensywnych zajęć sportowych, poprzez zajęcia o charakterze prozdrowotnym, a skończywszy na brydżu.

 Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.)  znając swój stan zdrowia (po konsultacji z lekarzem) powinien  wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastyka zdrowotna, grupy rehabilitacji ruchowej, pływanie korekcyjne, joga, (zajęcia relaksacyjno-oddechowe, brydż. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego (link poniżej) w celu uzyskania od lekarza wskazówki na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr /rok akademicki przenieść zajęcia.

http://www.ckul.uni.lodz.pl/Zaswiadczenie_lekarskie.doc

  Będziemy akceptowali orzeczenia o niepełnosprawności, jednocześnie z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych proponujemy tym studentom zajęcia rehabilitacji ruchowej i pływania korekcyjnego. Oferta ta skierowana jest do wszystkich studentów niepełnosprawnych w całym toku studiów.

 3.  Studenci, którzy bez uzasadnionego powodu nie zapiszą się na zajęcia wychowania fizycznego do dnia 30 marca 2018 r. tracą możliwość zapisania się na zajęcia.

W wyjątkowych przypadkach decyduje rozmowa z kierownikiem SWFiS UŁ.           

-

 

Czas zarezerwowany na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017/2018 na poszczególnych wydziałach i kierunkach (w Waszych planach zajęć jest to przedział czasowy, w którym nie odbywają się żadne inne zajęcia):   

 

Poniedziałek

 

 Wydział Zarządzania

12. 0018.00

 Wydział SMiP

15.0018.00 

 Administracja – Wydział Prawa i Administracji

15.00 – 18.00

 

Wtorek

 

  Wydział Nauk Geograficznych

7.30 – 12.00

 Wydział Filologiczny

10.30 – 16.30 

 Prawo – Wydział Prawa i Administracji     

15.00 – 18.00

Historia Sztuki (Wydział Filozof. – Hist.)

13.30 – 18.00

 

Środa

 

  Psychologia

7.30 – 12.00

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

7.30 – 15.00

 

 Czwartek  

 

 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

7.30 – 12.00

 Wydział Matematyki i Informatyki

7.30 – 12.00

Wydział Fizyki i Informatyki Stos.

7.30 – 12.00

 Wydział Chemii

7.30 – 12.00

 

Piątek

 

 Wydział Filozoficzno – Historyczny

7.30 – 16.30

Wydział Nauk o Wychowaniu

7.30 – 16.30

 

 

          

 

  

Instrukcja rejestracji żetonowej

-

Wchodzimy na stronę https://ul.uni.lodz.pl

1.      Wybieramy z lewej strony zakładkę    REJESTRACJE

2.   W otwartych rejestracjach wybieramy rejestrację o kodzie 3701-WF.

     Nie korzystamy z opcji „wyszukiwana fraza”

3.       Wybieramy rodzaj zajęć (dyscyplinę).

4.      Odnajdujemy grupę, która nas interesuje.

5.      W lewym górnym rogu nad opisem przedmiotu mamy zieloną ikonkę. Zapisu na zajęcia dokonujemy klikając na nią.

6.      W razie pomyłki należy wejść na stronę https://ul.uni.lodz.pl w "Moje rejestracje" (szary panel na dole) i tam wypisać się z zajęć.

7.  Każdy student, który ma obowiązek zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego powinien mieć przydzielony żeton. Jeśli go nie ma, należy zgłosić ten fakt w SWFiS UŁ (tel. 42 665 51 89).

 

Podczas rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego wykorzystuje się hasło do USOSWEB.   

UWAGA 

przy rejestracji żetonowej mają zastosowanie następujące reguły:   

-

  • zasada kto pierwszy ten lepszy,
  • możemy zapisać się tylko do jednej grupy,
  • zapisywać i wypisywać można się wiele razy w czasie trwania zapisów, zawsze robimy to na stronie: https://ul.uni.lodz.pl
  • prosimy o rozważny wybór zajęć; po zakończeniu rejestracji żetonowej nie ma możliwości zmian grup ćwiczebnych.

-    

 Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 2017/2018 rozpocznie się 5 lutego 2018 r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 28 lutego 2018 r. do godz. 24.00 

PierwszyPoprzedniNastpnyOstatni