strona główna  »  aktualności  »  Odrabianie zajęć (Terms of physical ed
Odrabianie zajęć (Terms of physical ed
Data publikacji: 26.01.2017

Terms of physical education classes (under Polish text)

 

 

REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO    

1.     Do zaliczenia zajęć wychowania fizycznego niezbędna jest stuprocentowa frekwencja.

2.     Student może mieć do dwóch nieobecności usprawiedliwionych w semestrze.

3.     Każda nieobecność nieusprawiedliwiona oraz nieobecności usprawiedliwione (z wyjątkiem dwóch) muszą być odrobione.

4.     Nieobecność należy odrobić natychmiast po ustąpieniu powodu nieobecności.

5.     Nieobecności należy odrabiać na zajęciach swojej specjalności i najlepiej u swojego prowadzącego.

6.     Student może odrobić nieobecność u innego prowadzącego, na zajęciach swojej specjalności.

7.     W szczególnych przypadkach student może uzupełnić obecności na zajęciach innej specjalności (z wyjątkiem zajęć wymagających szczególnych umiejętności np. judo, samoobrona, yoga, ćwiczenia muzyczno-ruchowe lub szczególnych uprawnień np. pływanie) za zgodą prowadzącego.

8.     Prowadzący może nie przyjąć na zajęcia studenta odrabiającego zajęcia, jeżeli liczba studentów na sali mogłaby przekroczyć 25 osób, a na pływalni 15 osób.

9.     Dziennie można uczestniczyć tylko w 1 zajęciach wychowania fizycznego i w nie więcej niż 3 zajęciach w ciągu tygodnia.

10. Nieobecności można odrabiać przez cały semestr, z wyjątkiem ostatniego tygodnia semestru, chyba, że prowadzący wyrazi zgodę.

11. W każdym semestrze przygotowane są dodatkowe terminy zajęć, na których można odrabiać nieobecności. Terminy te można znaleźć na stronie SWFiS w zakładce „Odrabianie zajęć”.

12. W tych dodatkowych zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci bez względu na uprawianą dyscyplinę sportową, z wyjątkiem ograniczeń opisanych w punktach 7 i 8.

 

 

Terms of physical education classes

 

1.      In order to pass the physical education classes 100% class attendance is needed.

2.      The student is allowed to have up to 2 justified absences in a semester.

3.      The student has to attend additional classes with another group for every unjustified absence or justified absence but for the two mentioned above.

4.      Additional classes must be attended immediately after the cause of absence is gone.

5.      When attending additional classes the student has to select the same course as he attends normally. Perfectly the classes should be taught be the same teacher.

6.      When attending additional classes the student may attend classes taught by a different teacher but he must select the same course as he attends normally.

7.      In certain situations, if the teacher agrees, the student may attend additional classes with a different course (but for the courses requiring special permissions such as swimming or the courses requiring special skills such as judo, self-defense, yoga, musical - movement exercises).

8.      The teacher may not allow the student to take the additional classes with his group if the number of students would exceed 25 (15 for the swimming pool).

9.      The student may attend only 1 physical education classes a day and up to 3 classes a week.

10.   Additional classes may be attended all through the semester but for the last week of the semester unless the teacher allows.

11.   During every semester additional dates of the classes for the students with absences are prepared. The dates are specified on the SWFiS website in the ‘Additional classes' tab.

12.   All the students with absences may attend these additional classes regardless of the course they normally attend (restrictions from rules 7 and 8 apply).


 

TERMINY ODRABIANIA ZAJĘĆ NA OBIEKTACH SPORTOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM  2016/2017

 

PŁYWALNIA

 

CWFiS

ul. Styrska 20/24

GRY ZESPOŁOWE

 

CWFiS

ul. Styrska 20/24

ĆWICZENIA MUZ.-RUCH./

FITNESS

 

CWFiS

ul. Styrska 20/24

YOGA

 

 

IV DS

ul. Matejki 21/23

SIŁOWNIA MĘSKA

 

CWFiS

ul. Styrska 20/24

FITNESS

 

 

CWFiS

ul. Styrska 20/24

GIMNASTYKA ZDROWOTNA

 

CWFiS

ul. Styrska

 20/24

SAMOOBRONA

/MODELOWANIE SYLWETKI

 

Sala Judo UŁ

ul. Tamka 12

TENIS STOŁOWY

 

Sala 

ul. Tamka 12

19.01.2017

 

 

 

 

 

 

 13.30 - 15.00

mgr Dorota Czarniecka

 (Sala 17)

 

 

26.01.2017

9.30-11.00

mgr Piotr Antoniak

mgr Anna Milczarek

9.00 - 10.30

mgr Bogdan Kobierecki

mgr Bożena Krawczyk

9.00 - 10.30

mgr Urszula Doboszyńska

9.00 - 10.30

mgr Jolanta Motyl

9.00 - 10.30

mgr Piotr Jaworowicz

 

9.00 - 10.30

 mgr Ewa Karolczyk

 

9.00 - 10.30

mgr Teresa Węglarska

(Sala gimn. zdr.)

mgr Dorota Czarniecka

 (Sala 17)

9.00 – 10.30

mgr Krzysztof Plesiewicz

(SAMOOBRONA

/JUDO)

 

9.00 – 10.30

mgr Jarosław Adamczyk

 

  2.02.2017

9.30-11.00

mgr Krzysztof Mielczarek

mgr Piotr Zych

 

9.00 - 10.30

mgr Jarosław Niewiadomski

mgr Bożena Krawczyk

9.00 - 10.30

mgr Beata Waszczykowska

 

9.00 - 10.30

mgr Bogdan Kobierecki

9.00 - 10.30

mgr Michał Chojecki

 

9.00 - 10.30

mgr Ewa Karolczyk

 

9.00 - 10.30

mgr Iwona Kobierecka

(Sala gimn. zdr.)

 

9.00 – 10.30

mgr Krzysztof Plesiewicz

(SAMOOBRONA/JUDO)

10.30-12.00

mgr Teresa Węglarska

MODELOWANIE SYLWETKI

9.00 – 10.30

mgr Piotr Korus

10.30-12.00

mgr Piotr Korus

 

 

16.02.2017

9.30-11.00

mgr Piotr Antoniak

mgr Anna Milczarek

9.00 - 10.30

mgr Bogdan Kobierecki

mgr Jarosław Niewiadomski

9.00 - 10.30

mgr Urszula Doboszyńska

9.00 - 10.30

mgr Beata Waszczykowska

 

9.00 - 10.30

mgr Piotr Jaworowicz

 

 

 

9.00 -10.30

mgr Krzysztof Mielczarek

 

9.00 – 10.30

mgr Michał Chojecki

(Sala gimn. zdr.)

mgr Piotr Zych

(Sala 17)

9.00 – 10.30

mgr Iwona Kobierecka

(MODELOWANIE SYLWETKI)

9.00 – 10.30

mgr Jarosław Adamczyk

 

wata Waszczykowwiczska