strona główna  »  Piłka koszykowa

 

Tematyka zajęć w zakresie koszykówki

·         Gry i zabawy ruchowe z elementami koszykówki

·         Nauka i doskonalenie kozłowania, ćwiczenia dryblingu

·         Gry i zabawy z kozłowaniem

·         Nauka i doskonalenie poruszania po boisku w ataku bez piłki i z piłką  (zmiany tempa i kierunku, zatrzymania)

·         Gry i zabawy doskonalące poruszanie po boisku z piłką i bez piłki

·         Nauka i doskonalenie podań i chwytów w miejscu

·         Nauka i doskonalenie podań w ruchu

·         Zabawy doskonalące chwyty i podania

·         Nauka i doskonalenie rzutów w różnej formie

·         Konkursy rzutowe

·         Nauka i doskonalenie podań w biegu zakończonych rzutem do kosza

·         Nauka i doskonalenie poruszania w obronie

·         Nauka i doskonalenie szybkiego ataku w przewadze 2-1, 3-1, 3-2

·         Nauka i doskonalenie zbiórki piłki z tablicy, zastawienie

·         Nauka i doskonalenie obrony indywidualnej gracza z piłką i bez piłki

·         Nauka i doskonalenie ataku 1x1 z piłka i bez piłki

·         Nauka i doskonalenie współdziałania zespołowego w ataku

·         Małe gry  1x1

·         Małe gry  2x2

·         Małe gry  3x3

·         Małe gry  4x4

·         Gra szkolna

·         Gra właściwa

·         Gra wg zasad koszykówki ulicznej (street basket) – turniej w grupie

·         Podstawowe przepisy gry w koszykówkę 

Forma zaliczenia:

·         Frekwencja na zajęciach

·         Aktywne uczestnictwo

·         Ocena podstawowych umiejętności technicznych z zakresu koszykówki

Piłka koszykowaPiłka koszykowaPiłka koszykowaPiłka koszykowa