strona główna  »  Rehabilitacja ruchowa
Rehabilitacja ruchowa Rehabilitacja ruchowa

Do grup  rehabilitacyjnych zapraszamy wszystkich studentów z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami słuchu bądź wadami wzroku, niepozwalającymi uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach ruchowych; a także osoby, które z innych powodów zwolnione były z zajęć wychowania fizycznego.

Studentów, którzy ulegli urazom, wypadkom, przygotowywanymi do operacji bądź po operacjach narządu ruchu zachęcamy również do uczestnictwa w zajęciach w grupach rehabilitacyjnych.

A

 

 

Nie ulegaj stereotypom, każdy może ćwiczyć!!!

 

 

Postaramy się pomóc Ci i dostosujemy intensywność i rodzaj ćwiczeń do Twoich indywidualnych możliwości.

Po wyznaczeniu programu ćwiczeń istnieje możliwość dopasowania godzin zajęć do indywidualnych potrzeb oraz zamiany rodzaju ćwiczeń, np. przejścia z ćwiczeń rehabilitacyjnych na pływanie korekcyjne po konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzą specjaliści z tego zakresu: mgr rehabilitacji ruchowej Dorota Czarniecka oraz mgr fizjoterapii Aneta Sadach.

Zapraszamy studentów nie tylko pierwszego roku, ale też studiujących na pozostałych latach studiów.

Zajęcia odbywają się na specjalnie przystosowanej sali (sanitariaty, podjazdy itp.). Sala ta wyposażona jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, a także sprzęt do ogólnego usprawniania ruchowego, poprawy siły mięśni, wydolności, sylwetki.

Zapisy do grup odbywać się będą poprzez rejestrację żetonową na zajęcia (dla osób uprawnionych do rejestracji), a także przez kontakt mailowy lub osobisty z mgr D. Czarniecką i mgr A. Sadach.

Rehabilitacja ruchowaRehabilitacja ruchowaRehabilitacja ruchowaRehabilitacja ruchowaRehabilitacja ruchowa